n3

Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna została utworzona 1.06.2005 r. Obecnie prowadzona jest nauka na kierunku technik usług kosmetycznych w systemie zaocznym. Prowadzimy również kursy i szkolenia, zarówno dla początkujących, jak i osób pragnących pogłębić swoją wiedzę i nabyć dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. Nasza Szkoła, pod nadzorem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zatrudnia nauczycieli i wykładowców z przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym, a także wieloletnim doświadczeniem. Budynek Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej mieści się przy ul. Adama Mickiewicza 15 w Jeleniej Górze.

Szkoła dysponuje następującymi pomieszczeniami:

  • Sala wykładowa wyposażona w pomoce dydaktyczne: rzutnik pisma, telewizor
   i DVD, duża tablica kredowa i miała tablica biała, 22 miejsca siedzące, wygodne krzesła, stoliki, oświetlenie sufitowe.
  • Biblioteczka wyposażona w podręczniki z kosmetologii, fryzjerstwa, anatomii i fizjologii, fizykoterapii, dermatologii, ekonomii i przedsiębiorczości, dietetyki, chemii kosmetycznej oraz czasopisma, z których uczniowie i kursanci mogą korzystać na miejscu.
  • Pracownia chemii kosmetycznej wyposażona w odczynniki chemiczne oraz sprzęt.
  • Pomieszczenie socjalne przeznaczone dla uczniów i kursantów, wyposażone w szafki na odzież i obuwie zmienne, stolik i krzesła oraz kredensik.
  • Pracownia kosmetyczna wyposażona w fotele kosmetyczne do pedicure, stoliki i krzesła do manicure i stylizacji paznokci oraz profesjonalny sprzęt zabiegowy.
  • Toaleta dla słuchaczy i kursantów.

Nasza jednostka szkoląca posiada wpis do Rejestru Instytucja Szkoleniowych zaświadczony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu pod numerem ewidencyjnym 2.02/00189/2005, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 24373/2005
z określeniem przedmiotu działalności kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałe formy kształcenia, oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Jelenia Góra nr 29/2003 i postanowienie nr 4/2006.

Dlaczego warto podjąć naukę w Prywatnej Policealnej Szkole Kosmetycznej:

 • Dajemy możliwość zdobycia kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.
 • Zatrudniamy profesjonalnie przygotowaną, kompetentną kadrą pedagogiczną.
 • Posiadamy własny, odpowiednio wyposażony lokal z pracowniami przystosowanymi do nauki praktycznej.
 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunku technik usług kosmetycznych.
 • Kształcenie w naszej szkole w zawodzie technik usług kosmetycznych, w której zawarte są treści stylizacji paznokci, masażu i wizażu, odbywają się systematycznie przez cały rok szkolny, w związku z czym nasi wykładowcy na bieżąco dzielą się i rozwijają posiadaną wiedzę, dzięki czemu jest ona stale doskonalona i pogłębiana.