Kurs stylizacji paznokci metodą żelową i akrylową

Kurs stylizacji paznokci jedną metodą trwa 14 godzin lekcyjnych, dwiema metodami ? 21 godzin lekcyjnych. Kurs organizowany indywidualnie. Osoba chcąca odbyć szkolenie powinna zgłosić się z własną modelką.

W programie kursu:4

  • Zasady BHP dotyczące stylizacji paznokci.
  • Anatomia i fizjologia skóry dłoni oraz jej przydatków.
  • Materiały i wyposażenie techniczne do stylizacji paznokci.
  • Stylizacja paznokci metodą żelową i/lub akrylową.
  • Artystyczne zdobienie paznokci.