Kurs masażu klasycznego

Czas trwania kursu to 60 godzin lekcyjnych. Kurs organizowanych w grupach 4-6 osobowych.

W programie znajduje się m. in.:  2

  • Higiena i zasady BHP w zawodzie masażysty.
  • Rys historyczny masażu klasycznego.
  • Anatomiczno-fizjologiczne podstawy masażu.
  • Podział masażu ze względu na rodzaje,  metody i formy wykonywania.
  • Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu klasycznego.
  • Metodyka wykonywania masażu klasycznego kończyn górnych oraz kończyn dolnych.
  • Metodyka wykonywania masażu klasycznego tułowia.
  • Metodyka wykonywania masażu odchudzającego.
  • Metodyka wykonywania masażu relaksacyjnego.