Kurs masażu gorącymi kamieniami i stemplami

Kurs trwający 20 godzin lekcyjnych, organizowany dla grup 2-6 osobowych.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:7

 • Higiena i zasady BHP w zawodzie masażysty.
 • Rys historyczny i filozofia masażu kamieniami i stemplami.
 • Podstawy teoretyczne masażu kamieniami i stemplami:
  podstawy ciepłolecznictwa,
  budowa stempli ziołowych,
  rodzaje kamieni używanych do masażu.
  wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu kamieniami i stemplami.
 • Wykonywanie masażu kamieniami i stemplami.